De Raad van Advies is het geweten, geheugen en zakelijk klankbord van Werken&Jij

Raad van Advies

De Raad van Advies is het geweten, geheugen en zakelijk klankbord van Werken&Jij. De raad helpt ons van een goed idee een geweldig platform te maken. Zodat we kandidaten, gemeenten, werkgevers en instellingen op een zorgvuldige, betrokken en vooral succesvolle manier bij elkaar kunnen brengen. De raad is samengesteld uit mensen met uiteenlopende achtergronden. Daarmee houden we ons inzicht scherp, onze werkstijl elegant en onze ontwikkeling bestendig. Het spreekt voor zich dat de leden van de raad ook de beste vrienden van Werken&Jij zijn, hun steun rijkt verder dan zo nu en dan een vergadering. Daarvoor zijn we de leden bijzonder erkentelijk.

Agnes Jongerius

Agnes Jongerius

Agnes studeerde cum laude af in de sociaal economische geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Ze begon haar carrière bij de Vervoersbond FNV waar ze zich als regiobestuurder richtte op binnenscheepvaart en beroepsgoederenvervoer. In haar werk toont ze zich oprecht betrokken, een door de wol geverfde onderhandelaar die als het moet van geen wijken weet. Ze werkt met realisme vanuit sociale onwrikbare principes. Via het hoofdbestuur van de Vervoersbond en het Federatiebestuur volgde Jongerius Lodewijk de Waal op als eerste vrouwelijke voorzitter van de FNV. Bij de Europese Parlementsverkiezingen van 2014 werd Agnes namens de Partij van de Arbeid gekozen tot lid van het Europees Parlement. Ze is tevens lid van de RvC van Post NL, lid RvC FMO, lid Plaatsingsadviescommissie van de Nationale Politie, en voorzitter van de Raad van Toezicht van Atria.

Els Swaab

Els Swaab

Na haar rechtenstudie werd Els in 1977 advocaat bij Boekel De Nerée, waar ze later managing partner en voorzitter van bestuur was. Ze was Deken van de Orde van Advocaten in Amsterdam. Ze is arbiter bij het NAI - waar ze met name arbitrages doet op het gebied van vastgoed, openbaar bestuur en samenwerkingsverbanden. Els is een ervaren en nationaal zeer gewaardeerd lid en voorzitter van adviesorganen, raden van toezicht, besturen en commissies. Van het Oerol-festival tot het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en van De Goudse Verzekeringen tot de Tuchtraad Financiële Dienstverlening - bedrijven en instanties profiteren van haar scherpe inzicht, heldere structuur en integere manier van werken.

Wilco Jiskoot

Wilco Jiskoot

Wilco groeide op met bankieren. Overgrootvader Pierson was een van de grondleggers van zakenbank Pierson, Helding & Pierson. En Wilco zelf werd een van de belangrijkste zakenbankiers van Nederland. In een indrukwekkende loopbaan van dertig jaar bij de ABN Amro bank bekleedde hij verschillende directiefuncties. In 1997 is hij toegetreden tot de Raad van Bestuur, vanaf 2007 in de rol van vice-voorzitter. Hij wordt gewaardeerd vanwege zijn tomeloze energie, vakkundigheid en winnaarsmentaliteit. Zelf vergelijkt Jiskoot het met topsport: "Je weet dat 99% niet voldoende is. Je weet dat een fractie van een seconde het verschil kan maken. En je weet dat je, om die ene wedstrijd over een jaar te winnen, nu elke dag in jezelf moet investeren. In je lichaam én je geest. Dat is niet iets dat je doet, dat is wie je bent." Sinds 2008 is Jiskoot actief als commissaris en adviseur van ondermeer Jumbo, Eyeworks, CVC en AAC Capital Partners en Oyens & Van Eeghen.