Toelichting Participatiewet en Banenafspraak

Participatiewet en banenafspraak?

Doel van deze wet is om met één regeling te zorgen dat zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking bij een reguliere werkgever aan de slag gaan. Het betreft een doelgroep die niet in staat is zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen.

De Participatiewet geldt vanaf 1 januari 2015 en wijzigt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Samen met de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, die sinds 1 mei 2015 van kracht is, worden met de Participatiewet de afspraken uit het sociaal akkoord uitgevoerd om extra banen (125.000) voor arbeidsbeperkten te realiseren. Een overzicht van de (voor werkgevers relevante) inhoud van de wet, download je hier (PDF)!


Gevolgen werkgevers

Van werkgevers wordt verwacht dat zij mensen met verminderd arbeidsvermogen opnemen binnen de eigen organisatie. Waar nodig wordt de werkgever (financieel) gecompenseerd, bv. door loonkostensubsidies, premiekortingen en no-risk polissen.

Iedere werkgever heeft mogelijkheden om de doelgroep op te nemen. Wil je de mogelijkheden binnen jouw organisatie verkennen? Neem dan contact met ons op.

Is het verplicht?

De banenafspraak is een afspraak tussen werkgevers en sociale partners. Het doel is structureel 125.000 banen creëren voor mensen uit de doelgroep. Pas als deze afspraken niet gehaald worden treedt een quotum (verplichting om mensen in dienst te nemen) in werking.

Neemt niet weg dat inclusief ondernemen vele voordelen kent: de organisatie wordt socialer, productiever, het draagt bij aan MVO en SROI en het bedrijf staat midden in de maatschappij.

Meer informatie?

Raadpleeg het Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten op Rijksoverheid.nl.