Over ons: De mensen achter werken&Jij

Wat

Werken&Jij is het platform voor vraag en aanbod van vacatures en kandidaten met verminderd arbeidsvermogen. Met een eigen toegangspunt kunnen instanties kandidaten presenteren en beheren. Profielen zijn gevalideerd door een jobcoach of begeleider. Werkgevers en kandidaten kunnen vrij zoeken. Reacties komen direct uit bij belanghebbenden.

Waarom

Het is belangrijk dat mensen met verminderd arbeidsvermogen onderdeel uitmaken van de werkende samenleving. Door vraag en aanbod transparant te maken worden kandidaten zichtbaar en gevonden. Hetzelfde geldt voor vacatures. Werken&Jij bevordert arbeidsparticipatie en de persoonlijke ontwikkeling van de kandidaat.

Achtergrond

Mensen met een arbeidsbeperking willen aan het werk. Deze kandidaten zijn uitstekend te plaatsen. Met gevalideerde profielen, gericht op wat wél kan.

Werkgevers nemen verantwoordelijkheid en creëren banen. Met veranderende wetgeving (Participatiewet en Sociaal Akkoord) beoogt de overheid een 'inclusieve samenleving'. De roep om een pragmatisch en goed matchingsysteem is groot. Vandaar dat we Werken&Jij hebben ontwikkeld.

Initiatiefnemers

Greet Prins, Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Philadelphia Zorg

"Instellingen zien het liefst zo veel mogelijk cliënten aan het werk. Het is lastig om werkgevers te vinden die de mogelijkheden en het lef hebben om mensen met verminderd arbeidsvermogen aan te nemen. En het is voor werkgevers lastig hen te vinden. Dat is ook de reden dat Philadelphia als mede-initiatiefnemer ingestapt is in het landelijke Werken&Jij-platform.


Sabine de Jong, Directeur &U - Op een nieuwe manier naar werk

"Sinds 1995 houd ik mij bezig met arbeidsmarktvraagstukken. Mede geïnspireerd door ervaringen in mijn persoonlijk leven, ben ik, samen met Philadelphia Zorg, in 2013 gestart met de ontwikkeling van Werken&Jij. Zowel de techniek als de werkmethode achter Werken&Jij is gebaseerd op het matchingssyteem van &U.

Participeren

Op het landelijke platform Werken&Jij werken innovatieve gemeenten, instellingen,instanties, werkgevers en kandidaten samen aan participatie van mensen met verminderd arbeidsvermogen.

Naast tal van gemeenten, instellingen, instanties en werkgevers doen diverse onafhankelijke instanties mee aan Werken&Jij.

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), het overkoepelend orgaan voor 165 instellingen informeert haar leden met interviews en artikelen.
Special - Werken&Jij: slimme promotie van cliënten met talenten.
Artikel - Platform brengt cliënten bij werkgevers onder de aandacht.


Instituut Gak steunt projecten op de terreinen sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid en daarmee Werken&Jij.

De Nationale Postcode Loterij steunt organisaties die zich inzetten om de wereld mooier te maken, voor mens en dier. In Werken&Jij ziet zij een mooi project dat mensen met verminderd arbeidsvermogen deel laat uitmaken van de werkende maatschappij.

Je kunt direct aan de slag met zoeken naar interessante kandidaten en vacatures. Heb je hulp nodig of wil je meer weten over de deelnamemogelijkheden? Neem contact met ons op!