Bedrijven realiseren 7.500 banen voor mensen met een beperking

Bedrijven realiseren 7.500 banen voor mensen met een beperking

Nederlandse bedrijven hebben de afgelopen twee jaar meer dan 7.500 banen geregeld voor mensen met een beperking. Daarmee lost werkgeversvereniging AWVN namens het bedrijfsleven een twee jaar geleden aan het kabinet gedane belofte in. Directeur Harry van de Kraats van AWVN bracht het nieuws vandaag formeel bij verantwoordelijk staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Volgens Van de Kraats is er de afgelopen twee jaar meer bereikt dan alleen het scheppen van 7.500 banen. ‘Steeds meer bedrijven zien dat zij een medeverantwoordelijkheid hebben bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Er is echt een beweging op gang gekomen. Daarnaast bieden we binnenkort arbeidsmarktregio’s een menu aan om allerlei formele en bureaucratische hindernissen weg te nemen en het werkgevers heel wat gemakkelijker te maken. Dat SZW de no-riskpolis voor Wajongers ook beschikbaar heeft gemaakt voor mensen in de Participatiewet, maakt het ook gemakkelijker voor werkgevers.’

Staatssecretaris Klijnsma toonde zich voorzichtig verheugd met het tot dusver behaalde resultaat. Zij deelde Van de Kraats’ opvatting dat deze 7.500 banen een mooie mijlpaal vormen, maar tegelijkertijd slechts een begin. ‘Natuurlijk moeten nog veel ambities worden omgezet in concrete werkplekken waar mensen met een beperking ook echt aan de slag gaan, maar dit stemt hoopvol. Het is mooi te zien dat het AWVN is gelukt om zoveel werkgevers te enthousiasmeren. Dat is een compliment waard.’

bron: http://www.opnaarde100000.nl/bedrijven-realiseren-7-500-banen-voor-mensen-met-een-beperking/

gepubliceerd op: 30-12-2015