Breaking News voor MKB-ers

Breaking News voor MKB-ers

In het vergroten van de participatie van mensen met verminderd arbeidsvermogen in reguliere banen, spelen kleine werkgevers een grote rol. Feit is dat deze werkgevers bereid zijn hun verantwoordelijkheid te nemen, maar is de financiële tegemoetkoming nu vaak te beperkt. Waar grotere organisaties volledig kunnen profiteren van premiekortingen, is dit voor kleinere bedrijven niet haalbaar.

Op dit moment is de maximale tegemoetkoming vanuit premieaftrek €7.000,00. Van alle bedrijven die nu nog niet in aanmerking komen voor de maximale aftrek, zou met de nieuwe regeling 70% wél in aanmerking komen. Een grote winst.

Voor werkgevers is de drempel om iemand met verminderd arbeidsvermogen in te zetten vaak hoog; enerzijds door het niet kunnen bereiken van de doelgroep omdat vanuit gemeenten het bestand niet of onvoldoende in kaart gebracht is, anderzijds door allerlei regels die de inhuur op dit moment eerder tegenwerken dan stimuleren. Om daar verandering in te brengen, worden voorziening rondom jobcoaching en no-riskpolissen, die nu alleen voor Wajongers gelden, gelijkgetrokken voor alle mensen met verminderd arbeidsvermogen (Sociale Zaken).

bron: http://fd.nl/economie-politiek/904794/inzet-van-arbeidsgehandicapte-goedkoper-voor-kleine-werkgevers

gepubliceerd op: 27-11-2014