Werkgeversontbijt gemeente Ede

Werkgeversontbijt gemeente Ede

Het 2e Werkgeversontbijt waarin publiek en privaat Ede elkaar ontmoeten, deze maal is 's Heerenloo gastheer. Een heerlijk verzorgd ontbijt op de prachtige locatie het Theehuis de Roek van de Hartenberg.

Het ambassadeurschap staat vandaag centraal. André Mol, vestigingsmanager Albert Heijn Ede Centrum, deelt zijn ervaringen over het begeleiden van arbeidsgehandicapten binnen zijn vestiging. Sabine de Jong, directeur &U, geeft een presentatie over Werken&Jij, die zeer goed ontvangen wordt.

Verslag Werkgeversontbijt 16 september 2014

Het 2e Werkgeversontbijt waarin publiek en privaat Ede elkaar ontmoeten. De eerste bijeenkomst, in juni 2014, vond plaats ‘binnen’ het gemeentehuis, deze maal is 's Heerenloo gastheer. Een heerlijk verzorgd ontbijt op de prachtige locatie het Theehuis de Roek van de Hartenberg.

Een mooi begin van Prinsjesdag 2014!

Gert ten Hove (’s Heerenloo) heet de aanwezigen hartelijk welkom. André Steentjes (manager Werk & Participatie gemeente Ede) neemt de aanwezigen mee in het programma van de ochtend.

Vandaag staat het ambassadeurschap centraal.

André Mol, vestigingsmanager van Albert Heijn Ede Centrum, is te gast om zijn ervaringen te delen over het begeleiden van arbeidsgehandicapten binnen zijn vestiging. Mike is medewerker, vanuit de Wajong regeling en is meegekomen om te vertellen hoe hij zijn baan ervaart. Zowel werkgever als werknemer zijn zienderogen tevreden met de samenwerking.

“Het is een kwestie van geven en nemen”, Met de werkzaamheden van Mike worden andere collega’s ontlast, andersom vinden collega’s het ook erg leuk om Mike te begeleiden. Mike is helemaal op zijn plek bij Albert Heijn. Hij is onderdeel van het geheel, met zijn eigen bijzondere taken, aangepast op zijn eigen mogelijkheden. Een win-win situatie. Dankzij Albert Heijn heeft Mike zijn eigen baan binnen Nederland BV.

Om ondernemers en mensen vanuit de regelingen samen te brengen is het instrument Werken &jij ontwikkeld. Sabine de Jong geeft een presentatie om ons mee te nemen in het systeem. Een webbased databank waarin professionals de profielen van kandidaten vanuit de regelingen kunnen presenteren.

Het systeem wordt zeer positief ontvangen door de ondernemers. Het is een antwoord op de opdracht die we met elkaar als maatschappij hebben in het kader van de Participatiewet; namelijk een ieder mee laten doen naar vermogen binnen de maatschappij. Bedrijven kunnen de behoeften aan menskracht vanuit de context van de Participatiewet afzetten tegen het arbeidspotentieel dat beschikbaar is.

Gemeente Ede heeft het product al omarmd, Permar heeft als try out een aantal profielen verwerkt. Er wordt toegewerkt naar een landelijke dekking.

We constateren met elkaar dat het werkgeversontbijt een aanvulling is in de samenwerking tussen ondernemers en lokale overheid en spreken met elkaar af dat we deze vorm van samenkomen voort zullen zetten. De volgende bijeenkomst van het Werkgeversontbijt zal plaats vinden op een bijzondere plek, de locatie wordt nog even als verrassing gehouden.

Van Werken&Jij

Dankzij u is het netwerkontbijt van afgelopen dinsdag een groot succes geworden.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Steeds meer bedrijven en organisaties willen zich hard maken voor mensen met verminderd

arbeidsvermogen. Vanuit onze gedeelde ambitie om arbeidsparticipatie van deze groep te ontwikkelen, werken we aan één landelijk platform ondersteund door instellingen, werkgevers en gemeenten.

Werken&Jij, het platform om mensen met verminderd arbeidsvermogen op een gemakkelijke en sympathieke manier onder de aandacht te brengen bij werkgevers in de regio, was één van de presentaties.

De eerste pilots zijn gestart en u had de primeur in onze regio. Zoals afgesproken hierbij de link naar de demo omgeving van Werken&Jij.

Als u wilt participeren in de pilot, kan dit natuurlijk. U kunt zich inschrijven door een mail te sturen naar info@werkenenjij.nl. De doelgroep verdient de aandacht, dat is zeker! U kunt ook bellen met Sabine de Jong of Niels Agterberg. Ze zijn bereikbaar op telefoonnummer 035-6910028.

Dan is het tijd voor het laatste onderdeel van de bijeenkomt; het netwerken;

Delen van ontwikkelingen binnen de bedrijven op het gebied van sociaal ondernemen en anderszins, van gedachten wisselen, de regelgeving en de praktijk en alles wat voorbij komt; elkaar ontmoeten.

Het was, wederom, een vruchtbare bijeenkomst.

gepubliceerd op: 03-10-2014