MKB olé, olé

MKB olé, olé

Nederland omarmt MKB

Het MKB zit in de lift. En iedereen lift mee. De miljoenennota vertelt dat er meer ondersteuning komt voor start-up’s en MKB’ers – vanaf 2017 met 50 miljoen euro. En er komt een aanvullend actieplan MKB-financiering. En we maken de regels makkelijker.

Meer geld, makkelijker regels, meer mogelijkheden, sneller schakelen. Het MKB kan wat grote organisaties en overheden moeilijk kunnen: tempo maken, snel bewegen, uitproberen, leren en doorpakken. Al die duizenden bedrijven met tienduizenden eigenaren en medewerkers; elk met een eigen droom, eigen ondernemerschap en eigen energie. Als er een afvalt, leert de rest daarvan. Als een zwerm nanobots, kan het MKB met alles meebewegen. Met veerkracht, souplesse en veelzijdigheid.

MKB belichaamt mobiliteit

Het MKB is daarmee het toonbeeld van het moderne werken, mobiliteit en een bij de maatschappij betrokken arbeidsmarkt. Nogal logisch dat ook de arbeidsmarkt zich tot het MKB richt. Met duizenden verzoeken. Want het is de banenmotor van Nederland – om de werkelozen aan de slag te helpen, de Participatiewet uit te voeren, de nieuwe stroom migranten te helpen integreren. Noem maar op.

Het MKB kan veel dragen

Ik denk dat de MKB dat aankan. Ik deel het enthousiasme. Die nanobot-structuur past bij alle ontwikkelingen die regionaal, nationaal en wereldwijd spelen. Ik hou heel even de vergelijking met de nanobots aan, dat legt makkelijk uit. Want ik denk dat het succes van het MKB afhankelijk is van de structuur die er, vaak onzichtbaar, achter zit. Als de nanobots niet kunnen communiceren gaat alles mis.

Het MKB heeft structuur nodig

Dat geldt ook voor het MKB: als er geen systeem in het aanbieden van werkelozen en vacatures zit dat aansluit bij die snelle, weerbare en flexibele cultuur, dan kan het MKB niet zoveel. Als de kandidaten van de Participatiewet onzichtbaar zijn, of als het onevenredig op de organisatie drukt, dan gaat het niet zo makkelijk. Het MKB kan veel voor Nederland betekenen, waarbij het geheel meer is dan de som der delen, als we met zijn allen de structuren kunnen bieden die het MKB de mogelijkheden geven.

Investeren in start-ups én de structuren erachter Ik denk daarom dat we niet alléén moeten investeren in de individuele nanobots, maar ook in de structuur die hen kan helpen. Een goed netwerk van instellingen en gemeenten die kandidaten voor de Participatiewet zichtbaar maakt, een goed platform voor werkelozen, een goede vacaturebank voor migranten – enzovoort. Die netwerken en platformen zouden kunnen ontstaan door inspanningen van het MKB, grotere bedrijven, kennisinstituten of de overheid. Ik hoop eigenlijk dat we samen inzien hoe belangrijk het is en dat we kunnen werken aan het netwerk dat het MKB nóg succesvoller kan maken.

Wie voelt zich geroepen?

Het is een open uitnodiging. Om niet alleen te roepen hoe geweldig het is, of geld beschikbaar te maken. Een open uitnodiging om er voor te zorgen dat al die arme MKB’ers zo meteen niet verzanden in een zee van kandidaten, aanvragen, regelingen, subsidies en boetes. Want wie voelt zich geroepen? Wie neemt de verantwoordelijkheid om van losse bots een wonderbaarlijke machine van vooruitgang te maken? Wie?

Sabine de Jong is Directeur van &U | Op een nieuwe manier naar werk www.employ4u.nl en Managing Partner van ACES International www.aces.nl, Executive Search in ICT. Bekijk een bijzonder project: www.werkenenjij.nl

bron: Blog IT

gepubliceerd op: 23-09-2015