Nieuwe Taal

Nieuwe Taal

IK MIS EEN WOORD.

Een woord om een beweging te beschrijven waar steeds meer mensen zich bij aansluiten. Een beweging die niet gemakkelijk te vangen is omdat zij geen kleur bekent. Het komt op ongeveer het volgende neer:

We zijn hier samen, we doen dit samen, we helpen elkaar hier, nu, met alles wat we kunnen. Zonder ons handje op te houden, zonder te vergelijken, zonder ons op de borst te kloppen. Dat doen we zonder politieke kleur, zonder vangnet van regels, zonder verplichting. We doen het op basis van positieve ervaringen, door veel te delen, door samen te leren en bedachtzaam om te gaan met wat we voor elkaar doen.

EEN NAAM VOOR ‘GEWOON NORMAAL HELPEN’

Een naam zonder gekleurd verleden. Want één keer het verkeerde woord en het klinkt als rechtse of linkse propaganda. En dat is niet zomaar jammer, het is funest voor de kansen van de beweging-die-er-zeker-weten-komt.

WANT DE BEWEGING, DIE KOMT ER. EN SNEL.

Dat komt door het verbond van millennials, generatie x en babyboomers. De jongere generatie gaf het voorbeeld en anders dan vroeger heeft de oudere generatie de ervaring en het vermogen om snel te schakelen en te veranderen. Na een paar jaar klagen over de Snowflake-millennials worden we wakker: ‘Ze hebben een punt. En wij kunnen ze helpen dat punt te maken.’

ZORG, WINST EN WAARDE

Waarbij geld een belangrijk goed is, maar niet bepalend voor waarde, waardering en maatschappelijke rol. Wie geld heeft, geeft. Wie dat niet kan, doet, denkt of deelt mee. Door niet zielig te doen over mensen en milieu; maar te zien wat er speelt en daar iets aan te doen. Zonder overregulering. De uber-ficatie of airbnb-isering van welvaart, welzijn en weldoen. Als iets dat we samen regelen.

Nou. Daar is dus geen woord voor. En ik heb het hard nodig.

DE BEWEGING BEGINT NU

Ik ben namelijk zelf onderdeel van die beweging. Ruim een jaar geleden nam ik het initiatief tot Participatie Certificaat – een fonds waarmee bedrijven, gemeenten, particulieren en instellingen elkaar kunnen helpen om mensen met een arbeidsbeperking op een duurzame manier aan werk te helpen. Inmiddels is Stichting Participatie Certificaat een groot succes en groeit de behoefte om naast aanvullende financiering ook de gemeenschap er omheen vorm te geven. De beweging van mensen die merken hoe waardevol de diversiteit is en hoe succesvol onderlinge steun is in het proces. Mensen willen en kunnen meer doen. Ze hoeven elkaar alleen maar te vinden. En dat gaat het makkelijkste met een naam.

Voorlopig noemen we het bij Participatie Certificaat ‘fans’. Mensen die onze beweging een warm hart toedragen en mee willen doen. Waar we er niet genoeg van kunnen hebben.

EEN ONGEGENEERDE OPROEP

Dus, doe mee en draag op een positieve manier bij aan bijzondere (en bijzonder belangrijke) werkgelegenheid. Meld je aan op de LinkedIn Participatie Certificaat Fanclub Groep. En mocht je nog een beter woord hebben dan ‘solidariteit 2.0’, ‘fan’ of ‘de beweging’ – ik hou me van harte aanbevolen!

Sabine

Sabine de Jong is Managing Partner van ACES International www.aces.nl, Executive Search in ICT en Directeur van &U.

gepubliceerd op: 19-06-2017