Blog: Zorg en Werk

Blog: Zorg en Werk

“Als we met zijn allen helpen, wordt het voor iedereen een beetje lichter”.

Zorg dat je verandert

Of je gaat goede werknemers verliezen (als je niet oppast). Ga maar na: de meeste mensen kunnen die zorg er niet bij hebben. Niet zonder iets anders te minderen. Werk bijvoorbeeld. Dat kan niet zomaar, want het geld is hard nodig. De keuze is onmogelijk: zorg, werk, zorg, werk. Niemand laat zijn naasten zomaar zitten.

Dus. Zorg moet. En als je er dan met je werk niet uitkomt, ga je óf de kantjes er vanaf lopen, óf op reserves verder. Dat loopt hoe dan ook in het honderd.

Het kán wel: werk en zorg op een gezonde manier combineren

Iemand die plotseling zorg en werk moet combineren heeft op korte termijn behoefte aan flexibiliteit. Vooral in het begin is men onbekend met wat het vraagt: in tijd en energie. Je weet niet wat je wel en niet kunt dragen. Daarbij is het verloop van de zorg soms slecht te voorspellen en kan de tijdsinvestering toe- of afnemen. Als eenmaal duidelijk is wat er gevraagd wordt van de medewerker, kan die zich heroriënteren in het werk en teruggroeien naar huidig of soortgelijk werk.

Door te investeren in een project-gestructureerde werkomgeving kan een werkgever die flexibiliteit bieden. Door horizontale beweging binnen de organisatie aan te moedigen, geef je medewerkers de kans hun werk op hun leven af te stemmen. En als mobiliteit goed geregeld is, kunnen organisatie en medewerkers bijna real-time reageren op veranderende omstandigheden of nieuw inzicht.

Verander de bedrijfscultuur, nu

In zo’n omgeving kan een medewerker zich uitspreken. Dat is misschien wel het meest belangrijke. In een prestatiecultuur –die een bedrijf vanzelfsprekend is– is het lastig een teken van zwakte te tonen. Iemand die zorg en werk wil combineren, voelt zich een last voor de organisatie. Om gezicht (en baan) te behouden, is de kans groot dat medewerkers te veel hooi op hun vork nemen. Ze zeggen niks, gaan maar door; op karakter, op tandvlees. Tot het knapt.

Gezond ondernemen = oog hebben voor zorg

Als je als werkgever echter een cultuur biedt waarin zorgtaken begrepen en gewaardeerd worden, voorkom je uitval, uitloop en gedemotiveerde medewerkers. Met een paar een kleine aanpassing in de manier waarop je het werk organiseert, bouw je een gezonde organisatie die evenveel oog heeft voor persoonlijk welzijn als commercieel succes. En creëer je gezamenlijk de bewegingsruimte en flexibiliteit die je van elkaar mag verwachten.

Sabine de Jong

bron: http://www.blogit.nl/zorg-en-werk

gepubliceerd op: 29-05-2015