Met succes naar werk!

Via (onder andere):


Wij bieden in de provincie Utrecht ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking bij wie deze en andere dingen niet altijd vanzelf gaan. Naast een eigen gevarieerd aanbod van daginvulling en dagbesteding voor mensen, begeleiden we ook mensen richting (begeleid of beschut) werk. We hebben verschillende locaties waar mensen kunnen ontdekken wat bij ze past, kunnen oefenen met hun werknemersvaardigheden, scholing kunnen krijgen en eventueel een traject om door te stromen naar (betaald) werk. Dat kan zowel binnen de dagbesteding of onder begeleiding in een bedrijf naar keuze.werkenEmma at Work bemiddelt jongeren tussen 15 en 30 jaar met een chronische ziekte of lichamelijke beperking naar betaald werk in de vorm van een bijbaan, vakantiebaan, flexibele of vaste baan. Doel is werkervaring opdoen zodat de kansen op een (financieel) zelfstandig leven op latere leeftijd worden vergroot.Mensen die niet goed kunnen horen, zien of communiceren kunnen ondersteuning nodig hebben om werk te vinden en te behouden. Werkpad - een specialistisch, landelijk werkende expertiseorganisatie - biedt die ondersteuning. Werkpad verbindt werknemers en werkgevers en zet in op de kansen en mogelijkheden. Werkpad is een samenwerkingsverband tussen Kentalis en Bartiméus.Return2Work is een dynamisch en modern re-integratiebureau dat persoonlijk maatwerk als tweede natuur heeft ingelijfd in zijn bedrijfscultuur. Bij Return2Work werken bijna alleen maar mensen die zelf uit de WIA komen. Hierdoor begrijpen zij heel goed dat het best spannend kan zijn om aan een re-integratietraject te beginnen. Een re-integratiebureau met meer dan 10 jaar ervaring in het coachen en begeleiden van mensen.Wiendels Opleiding & Advies werkt samen met MBO- opleidingsscholen en ondersteunt mensen met de zoektocht naar een betaalde baan. Naast werken krijg je nu de kans om een opleiding te volgen of de mogelijkheid tot het behalen van certificaten, bij een erkende opleider. De opleiding hoef je niet zelf te betalen en je ontvangt loon vanaf dag 1 volgens de bouw cao. Opleidingen in de bouw en infra branche. De opleidingsscholen zijn in Oss, Breda en Nijmegen.Leids Inzet Collectief is opgericht door ex-profvoetballer Houssin Bezzai. Door het vele vrijwilligerswerk werd hij ook veel gevraagd als rolmodel voor jongeren. Dit heeft hij als professional kunnen doorzetten. Leids Inzet Collectief biedt jongeren met een arbeidsbeperking de mogelijkheid om bij opdrachtgevers aan het werk te gaan, rekening houdend met de mogelijkheden die de jongeren aan werkgevers kunnen bieden.
De mensen achter Jobcoaches.nu zijn betrokken tot op de werkvloer. De eerste werkweek doen Jobcoaches.nu altijd samen met de kandidaat werknemer. Voor de werkgever is dit prettig. De organisatie betrekt de sociale omgeving van de potentiële werknemer indien nodig.De Robert Kranenborg Academie heeft als doel jonge mensen met een leerprobleem te helpen in de richting van het koksvak. De academie doet dat in een compacte periode van drie maanden in een goedgeoutilleerde omgeving.Team Z helpt werkzoekenden uit Zeewolde naar werk. Deze mensen vallen onder de Participatiewet. Ze brengen werkgevers, werkzoekenden en organisaties met elkaar in contact om samen het beste resultaat te creëren: Een betaalde baan of werkervaringsplek en een meer dan gemotiveerde werknemer.Op zoek naar een baan die bij je past? Loop je een beetje vast in je werk? Kun je wel wat hulp gebruiken? Philadelphia helpt mensen met een beperking bij het vinden van een baan. En ondersteunt hen tijdens hun werk.Sivar staat voor overwinnaar. Mensen die een beperkingen leren hanteren en overwinnen, hebben veel in hun mars, ook in werk. Bij Sivar geloven ze in die mogelijkheden. Ze vinden het elke keer weer een uitdaging om voor alle betrokkenen de beste oplossingen te vinden.Bij Werkse! kijken ze naar ieders kwaliteiten en mogelijkheden op het gebied van werk. Werkse! helpt waar nodig. En verwachten maximale inspanning van alle kandidaat-werknemers.De mensen achter Jobcoaches.nu zijn betrokken tot op de werkvloer. De eerste werkweek doen Jobcoaches.nu altijd samen met de kandidaat werknemer. Voor de werkgever is dit prettig. De organisatie betrekt de sociale omgeving van de potentiële werknemer indien nodig.De ervaring leert dat veel mensen met een verstandelijke beperking enthousiaste medewerkers zijn die gemotiveerd hun werk doen en andere werknemers inspireren.Triade helpt haar cliënten te ontdekken hoeveel ze zelf kunnen. Triade helpt hen zelfstandig te zijn, waar mogelijk. Thuis, op school of bij het werk. Iedereen met of zonder beperking moet zo volwaardig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij. Dat is de gedachte achter de WMO en Jeugdwet en daar gaat Triade ook voor.Werk hebben of een andere vorm van zinvolle dagbesteding is voor iedereen belangrijk. Het geeft je de mogelijkheid andere mensen te ontmoeten en jezelf te ontplooien. Dagactiviteiten bij ASVZ spelen al jaren een belangrijke rol in het leven van mensen met een beperking en bepalen voor een groot deel ook de kwaliteit van hun bestaan. ASVZ laat zien dat er plaats is in de maatschappij voor mensen met een beperking, samen, dicht in de buurt.Ook als verstandelijk gehandicapte heb je recht om mee te doen. Misschien kun jij daarbij wel wat steun gebruiken. Wij helpen je met werken, lekker creatief doen of snoezelen. In heel Zuid-Holland.Zit je (tijdelijk) zonder werk? Natuurlijk wil je zo snel mogelijk weer aan de slag. Onze consulenten hebben veel ervaring in de begeleiding naar werk en kunnen hierin ondersteunen. Ons WerkgeversServicepunt (WSP) heeft contacten met lokale en regionale werkgevers en is een spil tussen werkzoekende en werkgever.In dialoog met onze cliënten zet Koraal Groep zich in om het unieke van hun persoon tot ontplooiing te brengen en hun leven waardevol te laten zijn. Arbeidsparticipatie vormt hierbij een belangrijk onderdeel. De manier waarop invulling wordt gegeven aan arbeidsparticipatie verschilt van cliënt tot cliënt, afhankelijk van de mogelijkheden, talenten en de beperkingen. Het doel is echter altijd hetzelfde: samen met de cliënt het hoogst haalbare bereiken.In de Participatiewet staat dat iedereen zoveel mogelijk meedoet in de maatschappij en werkt naar vermogen. Bij voorkeur bij reguliere werkgevers. De gemeente biedt ondersteuning of begeleiding voor wie dat nodig heeft. En als werken echt niet lukt, is er de bijstand. Vanuit deze voorziening kunnen mensen weer proberen om actief deel te nemen aan de samenleving. En liefst uiteindelijk weer aan het werk gaan. Zo zorgt de Participatiewet ervoor dat alle inwoners van Harderwijk een actieve rol kunnen hebben in de maatschappij.SociaalPlus verbindt vragen van werkgevers die willen met competenties van werknemers die kunnen. De organisatie biedt één loket voor al jouw vragen. Deze vragen worden beantwoord door specialisten. Onze erkende SociaalPlus bedrijven maken dit mogelijk. Samen met jou creëren ze graag aanvullende mogelijkheden om geen enkel talent onbenut te laten.Samen Werkend Ermelo bemiddelt werkzoekenden van de gemeente Ermelo die onder de Participatiewet vallen. Deze werkzoekenden willen graag snel aan het werk. Zij staan dichtbij werkgevers en werkzoekenden. Zo houdt Samenwerkend Ermelo de lijnen kort en gaat de organisatie voor het beste resultaat.Pameijer is er voor iedereen voor wie meedoen in de samenleving lastig is. Pameijer helpt mensen verder bij opgroeien, wonen, werken en sociale contacten, altijd vanuit hun eigen kracht en talent. Dat drijft Pamijer elke dag.Humanitas-DMH vind het belangrijk dat mensen, binnen hun mogelijkheden, kunnen meedoen in de maatschappij. Daarom biedt Humanitas-DMH zorg op maat. Dat doet deze instelling vanuit onze humanistische kernwaarden. De mens centraal. Humanitas-DMH neemt verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor anderen in de samenleving.Het zoeken naar werk is vaak een hele klus. Waar moet je beginnen? Waar liggen kansen? Bij wie moet je zijn en waar moet je rekening mee houden? Zomaar enkele vragen die bij jou op zullen komen.Zuidwester is er voor kwetsbare burgers: kinderen en volwassenen die met enige ondersteuning zelf hun weg in het leven kunnen vinden, of die dag en nacht volledige zorg en aandacht vragen. Zuidwester stimuleert hen om het maximale uit het dagelijkse leven te halen. Want net als voor ieder ander is het voor cliënten van Zuidwester belangrijk om van het leven te kunnen genieten.Iedereen doet mee en werkt naar vermogen. Bij voorkeur bij reguliere werkgevers. De gemeente biedt ondersteuning of begeleiding voor wie dit nodig heeft.Ctalents is de schakel tussen de werkgever en mensen met een zintuiglijke uitdaging. Dit zijn mensen die blind, slechtziend, doof of slechthorend zijn. Ctalents gebruikt liever de term: zintuiglijk talent die op zoek is naar werk. Ctalents is op zoek naar young professionals met of zonder werkervaring.Van arbeidsmatige dagbesteding op onze diverse locaties tot in de samenleving met een volwaardig arbeidscontract op zak. Ons Bedrijf biedt volop arbeidsondersteuning. Onze jobcoaches vervullen hierbij een belangrijke brugfunctie. Voor alle partijen is er veel winst te behalen op maatschappeijk, financieel én sociaal vlak.Permar helpt mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben aan passend werk. En daar zijn ze goed in. Kern van de aanpak is dat Permar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt via een gestructureerd programma leren waar ze sterk in zijn en waar ze ondersteuning nodig hebben.De medewerkers. Die komen bij De Samenwerkingsunie op de eerste plaats. Het zijn immers hún talenten die maken dat De SamenwerkingsUnie kan bestaan. Voor hen creëert De Samenwerkingsunie samen met het midden- en kleinbedrijf geschikte (leer)werkplekken. Garantiebanen waarin zij gewaardeerd en zinvol aan de slag kunnen tegen een eerlijk salaris. Voor de een is dat schoonmaken of inpakwerk, voor de ander onderhoud van het buitenterrein of misschien wel auto’s wassen.Neem contact met ons op