Meer informatie voor Instellingen

In het kort

Werken&Jij is het platform voor vraag en aanbod van vacatures en kandidaten met verminderd arbeidsvermogen. Instellingen presenteren en beheren hier hun eigen pool van kandidaten. Door vraag en aanbod transparant te maken worden kandidaten zichtbaar en gevonden. Hetzelfde geldt voor vacatures.

Veranderende arbeidsmarkt

Door veranderingen in de wetgeving en de introductie van de Participatiewet wordt meer aandacht gegeven aan zelfredzaamheid, meedoen en inclusie. De transitie van dagbesteding naar arbeidsmatige dagbesteding en zelfstandig werken, verlangt een omslag: van een zorgcultuur naar een meer ondernemende cultuur.Bekijk hier onze korte film

Validatie begeleider en/of jobcoach

In enkele eenvoudige stappen wordt snel een compleet beeld geschetst van de kandidaat en zijn/haar mogelijkheden. Na validatie is het profiel direct zichtbaar (met voornaam of anoniem) op Werken&Jij en kan gevonden worden door een werkgever in de regio. De naam van de instelling staat vermeld bij het profiel, reacties op het profiel komen direct uit bij de belanghebbenden.

Instellingen belangrijk bij toeleiding naar werk

Cliënten en instellingen zijn erbij gebaat dat de stap naar werk vanuit de vertrouwde omgeving van de cliënt gezet wordt. Daar waar kennis en begeleiding voorhanden zijn. Werkgevers zijn verzekerd van een kwalitatief goed aanbod: de instellingen kennen de cliënten goed en weten wat wel (en wat niet) kan.

Met een eigen toegangspunt presenteren en beheren instanties kandidaten. Vermelding van succesvolle plaatsingen maakt Werken&Jij bovendien een belangrijke communicatietool richting zorgkantoren, gemeenten en UWV.Meedoen?