Financiële voordelen

"Iedereen verdient een plek in de werkende maatschappij. De overheid ondersteunt dit op alle fronten."
(Financiële) Voordelen

De overheid stimuleert werkgevers met diverse regelingen en voorzieningen. Een kandidaat kan voor meerdere regelingen in aanmerking komen. Naast onderstaande voorbeelden, die mogelijk van toepassing kunnen zijn, kunnen ook regionale voorzieningen en/of subsidies voorhanden zijn. Een jobcoach of begeleider kan hier meer over vertellen.

Door Werken&Jij in te zetten maak je zichtbaar een speerpunt van het participatiebeleid van je organisatie. Met heldere verslaglegging en sprekende resultaten.Proefplaatsing

Om kennis te maken met de doelgroep, is voor een groot deel van de kandidaten op Werken&Jij een proefplaatsing mogelijk.

Loonkostendispensatie

Als een kandidaat minder productief is dan een andere medewerker in een soortgelijke functie, kan een werkgever recht hebben op een tegemoetkoming in de loonkosten. Dan neemt het UWV een deel van de loonsom voor eigen rekening.

Werkplekaanpassingen

Soms is het nodig om voor een kandidaat de werkplek aan te passen. Bijvoorbeeld een groter scherm, een rolstoeltoegankelijke werkruimte of een aangepaste bureaustoel. Dergelijke aanpassingen kunnen vanuit het UWV vergoed worden.

No-risk polis en premiekortingen

De kans is groot dat bij het aannemen van iemand met verminderd arbeidsvermogen een no-risk polis tot de mogelijkheden behoort. De werkgever ontvangt bij ziekte een uitkering vanuit het UWV waarmee de loonkosten (deels of geheel) gedekt worden. Tevens zijn er mogelijkheden tot premiekortingen op premies zorgverzekeringen.

Meer informatie over de verschillende regelingen is terug te vinden op de website van UWV.Een goed verhaal voor het maatschappelijk jaarverslag

Maatschappelijk betrokken ondernemen is inmiddels een onderdeel van gewoon gezond ondernemerschap.

Alle bedrijven nemen hun rol in de maatschappij serieus en streven naar zinvolle invulling van hun werk, diensten en activiteiten. Op een structurele manier werk maken van werkplekken voor mensen met verminderd arbeidsvermogen is een fundamenteel onderdeel van ieder bedrijf dat haar sociale rol serieus neemt.